Follow

Finns det egentligen företag som inte använder sig av och andra -produkter?

@rgggn där jag jobbar kör de Google suite. Kanske inte mycket bättre :p

@rgggn min flickvän jobbade i ett skede i en butik där nästan alla använde LibreOffice förutom en av cheferna. Enbart för att spara pengar, men ändå. Det gjorde det möjligt för henne att använda Solus Linux på jobbet så det var nice.

Sign in to participate in the conversation
Linuxkompis

En vänlig Linux-gemenskap för alla!