Jag har uppdaterat mina netcast-rekomendationer med sex nya netcasts. Alla sex råkar handla om Linux och/eller teknik.

hund.linuxkompis.se/2019/07/25

Jag blev besiken på Manjaro när jag hörde att de förespråkar proprietär mjukvara över fri mjukvara. Speciellt när vi redan har klanderfria Office-alternativ som Libre Office.

forbes.com/sites/jasonevangelh

Linuxkompis

En vänlig Linux-gemenskap för alla!