@hund bonuspoäng: colorcolumn accepterar flera värden samtidigt, så man kan t.ex. markera kolumn 80 ("du borde inte gå förbi här") och kolumn 100 ("nu är det stopp! Radbrytning kostar ingenting!") genom att skriva colorcolumn=80,100

Sign in to participate in the conversation
Linuxkompis

En vänlig Linux-gemenskap för alla!