@hund jag är inte säker men jag tror att date ger dig lokaliserade namn om du tillfälligt byter din locale under skriptets körtid, då skulle du slippa byta namn via sed. Allt fungerar som det ser ut, men förenkling betyder färre buggar :)

Samma när du skriver ut rubriken så kollar du ifall det är torsdag och skriver då ett extra streck. En enklare lösning är att skriva ut din vanliga rubrik med normalt antal streck, sen kolla om det är torsdag och då köra echo -e "-".

Sign in to participate in the conversation
Linuxkompis

En vänlig Linux-gemenskap för alla!