Follow

Alpine Linux körs visst på primärminnet som standard på Raspberry Pi, om man vill köra med en traditionell installation via minneskortet krävs det lite extra handpåläggning tydligen.

wiki.alpinelinux.org/wiki/Rasp

Sign in to participate in the conversation
Linuxkompis

En vänlig Linux-gemenskap för alla!