Follow

Ett av mina favoritord är "villhöver", vilket är en kombination av "vill ha" och "behöver".

Sign in to participate in the conversation
Linuxkompis

En vänlig Linux-gemenskap för alla!