Follow

Jag migrerade sista maskinen idag. Nu har jag två maskiner med Gentoo och två med Devuan. Vilket är något bättre än hur jag hade det innan med fyra olika Linuxdistributioner.

Sign in to participate in the conversation
Linuxkompis

En vänlig Linux-gemenskap för alla!