Follow

Version 0.23 av toot har ett nytt TUI som de kallar för just `tui`; `toot tui` och det ser helt okej ut. :)

Sign in to participate in the conversation
Linuxkompis

En vänlig Linux-gemenskap för alla!