Follow

Detta är ett händigt verktyg för att kontrollera kontrasten mellan två färger, om den klarar de krav som finns för webbtillgänglighet.

webaim.org/resources/contrastc

Sign in to participate in the conversation
Linuxkompis

En vänlig Linux-gemenskap för alla!