Follow

Apples säljsnack handlar mycket om hur miljövänliga de är, ändå jobbar de aktivt för att vara en av de sämre företagen mot miljön.

macrumors.com/2018/04/13/apple

Sign in to participate in the conversation
Linuxkompis

En vänlig Mastodon-instans för alla Linux-användare.