Follow

Så vad tycker ni om truecaller? Ska man använda det? Vad för alternativ finns?

@gorgo Nej! De lagrar och tillgängliggör information om/för alla, inklusive de som har hemligt nummer. De gör detta genom att kopiera folks telefonbok, precis som Facebook och andra malware.

Sign in to participate in the conversation
Linuxkompis

En vänlig Linux-gemenskap för alla!