Follow

Står om Mastodon i SvD ... Vinklingen är att nazister och högerextrema hittar en frizon "där"...

Sign in to participate in the conversation
Linuxkompis

En vänlig Mastodon-instans för alla Linux-användare.