Follow

Nu har jag gjort det igen! Jag lyckades återigen ändra config fil i fel terminalfönster.... Illa det när man ssh:ar till två olika servrar.

Finns det möjligen någon terminal som klarar att automatiskt byta layout när man ssh:ar till en specifik server?

Sign in to participate in the conversation
Linuxkompis

En vänlig Linux-gemenskap för alla!