Follow

Linuxkompis fick ett litet omnämnande i ett trevligt nätradioprogram, som också råkar vara medlem här på vår instans. Trevligt tycker vi! :linuxkompis:

mastodon.linuxkompis.se/@trevl

Sign in to participate in the conversation
Linuxkompis

En vänlig Linux-gemenskap för alla!