Follow

Skulle det finnas intresse för en publik XMPP-server?

Sign in to participate in the conversation
Linuxkompis

En vänlig Mastodon-instans för alla Linux-användare.