Follow

Nu finns vårt forum på rätt adress:

forum.linuxkompis.se

Forumet är dock inte helt färdigställt. Det saknas fortfarande översatta strängar och temat är inte färdigt.

Vi jobbar på det sakta men säkert. :)

Sign in to participate in the conversation
Linuxkompis

En vänlig Linux-gemenskap för alla!