Follow

Välkommen till vår alldeles egna Mastodon-instans i fediversumet! :)

Om man vill läsa mer om oss och vad vi gör kan man göra det på linuxkompis.se.

Sign in to participate in the conversation
Linuxkompis

En vänlig Linux-gemenskap för alla!